Dyżury pracowników

Pracownicy Zakładu udzielają konsultacji studentom w godzinach dyżurów. Terminy ogłaszane są w systemie USOS. Wszystkie dyżury odbywają się w Kolegium Śląskim, Al. Mickiewicza 3. Zapraszamy!

Kierownik Zakładu

dr hab. Iwona Milewska, prof. UJ: p. 403, dyżur

Pozostali pracownicy

prof. dr hab. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz p. 409, dyżur        
prof. dr hab. Lidia Sudyka p. 409, dyżur
dr hab. Halina Marlewicz, prof. UJ p. 403, dyżur
   
dr Ewa Dębicka-Borek p. 409, dyżur
dr Anna Nitecka p. 409, dyżur
dr Piotr Borek p. 410, dyżur
mgr Umesh Nautiyal p. 410, dyżur

mgr Magdalena Varga

p. 403, dyżur

dr Rohit Wanchoo p. 403, dyżur