Harmonogramy

Semestr letni 2019/2020

 

Zajęcia odbywają się w Kolegium Śląskim, al. Mickiewicza 3.

Szkolenie BHP

Studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia mają obowiązek zrealizowania szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie dotyczy to studentów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie ostatnich pięciu lat.

Studenci Wydziału Filologicznego powinni odbyć szkolenie i przystąpić do zaliczenia w okresie: 7.11. – 27.11.2018 roku.