Program studiów II stopnia

Filologia orientalna - indologia: studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry). Prowadzimy dwie ścieżki językowe: hindi i sanskryt (do wyboru). Od roku akademickiego 2014/2015 studenci wybierają drugi język indyjski spośród urdu, tamilskiego, hindi i sanskrytu. Studia II stopnia obejmują m.in. zajęcia poświęcone filozofii indyjskiej oraz kursy z zakresu tradycji literackich i religijnych Azji Południowej.

Na program studiów składają się:

  1. Kursy specjalistyczne (oznaczone w systemie USOS kodem M-IND),
  2. Kursy ogólne (oznaczone kodem M-OR),
  3. Wykłady monograficzne i inne kursy do wyboru (oznaczone kodem MON).

Po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem studiów, zgromadzeniu 120 punktów ECTS, złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu magisterskiego absolwent uzyskuje tytuł magistra neofilologii w zakresie indologii.

Program studiów w roku akademickim 2018/2019

Studenci, którzy realizują ścieżkę językową hindi, mogą zaliczyć jako drugi język indyjski zajęcia z Interpretacji tekstów sanskryckich w wymiarze 120 godzin (12 pkt. ECTS). Sanskrytolodzy mogą zaliczyć jako drugi język indyjski Praktyczną naukę hindi w wymiarze 180 godzin (12 pkt. ECTS).